Onze missie

Al langere tijd leefde er onder enkele vrienden de wens om in de regio meer hoogwaardige klassieke muziek te laten klinken. Muziek die toegankelijker is voor een breed publiek. Gedachten werden omgezet in plannen, die uiteindelijk resulteerden in de oprichting van een stichting. Gedreven door de overtuiging dat ze de gave van musiceren van God gekregen hebben, is gekozen voor de naam Musica Aeterna; muziek van ‘eeuwigheidswaarde’. Deze ‘eeuwigheidswaarde’ willen we graag in de muziek door laten klinken.
Om genoemd doel te realiseren is een ambitieus meerjarenplan opgesteld. Kleinschalige projecten, zoals de jaarlijkse Evensong, maar ook grotere werken, zoals het project ‘Geen dag zonder Bach’ staan op het program. Het repertoire varieert van oude muziek tot hedendaagse klassieke muziek. Naast vocale en instrumentale werken wordt er een podium gecreëerd voor vernieuwende vormen, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan klassieke muziek in combinatie met dans.
Ook willen wij ons er op toeleggen de jeugd met de klassieke muziek in aanraking te laten komen . Hier toe is in 2011 contacten gelegd met enkele scholen met als resultaat het  “Beestenboel” project wat in 2012 plaats vond.
WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates