Onze missie

Al langere tijd leefde er onder enkele vrienden de wens om in de regio meer hoogwaardige klassieke muziek te laten klinken. Muziek die toegankelijker is voor een breed publiek. Gedachten werden omgezet in plannen, die uiteindelijk resulteerden in de oprichting van een stichting. Gedreven door de overtuiging dat ze de gave van musiceren van God gekregen hebben, is gekozen voor de naam Musica Aeterna; muziek van ‘eeuwigheidswaarde’. Deze ‘eeuwigheidswaarde’ willen we graag in de muziek door laten klinken.

Om genoemd doel te realiseren is een ambitieus meerjarenplan opgesteld. Kleinschalige projecten, zoals de jaarlijkse Evensong, maar ook grotere werken, zoals het project ‘Geen dag zonder Bach’ staan op het program. Het repertoire varieert van oude muziek tot hedendaagse klassieke muziek. Naast vocale en instrumentale werken wordt er een podium gecreëerd voor vernieuwende vormen, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan klassieke muziek in combinatie met dans.

Een ander speerpunt van de stichting is klassieke muziek onder de aandacht te brengen van de jeugd. Hiertoe zijn inmiddels diverse contacten gelegd welke in 2012 tot het project “Beestenboel” hebben geleid.